Stap 4 - vergunningsaanvraag

In het definitief ontwerp neemt de architect ook zaken mee als isolatie, installaties en daglichttoetreding. Dit wordt vastgelegd op (bestek)tekeningen waar de maatvoeringen, de ruimtebenamingen, de details en de materialen op zijn aangegeven. Met dit definitief ontwerp vraag je de omgevingsvergunning aan. De gemeente bekijkt en beoordeelt de bestektekeningen.

Wat is de behandelingstermijn?

De behandelingstermijn voor de omgevingsvergunning bedraagt maximaal 8 weken (deze termijn mag één keer met maximaal 6 weken worden verlengd). Daarna volgt een bezwarentermijn van 6 weken. Als er geen gegronde bezwaren zijn, is de omgevingsvergunning onherroepelijk.

Vergunningsaanvraag
De architect en het ontwerp Stap 3
De aannemer Stap 5