Stap 3 - de architect en het ontwerp

Besluit je te kopen? Dan stap je als nieuwbakken eigenaar van een bouwkavel naar een architect. Deze vertaalt jouw wensen naar een eerste ontwerp. Een geregistreerd architect staat garant voor een kwalitatief goed ontwerp. De kosten die je kwijt bent aan de architect worden bepaald door de omvang van het werk (van ontwerp tot oplevering, of minder) in relatie tot de hoogte van de aanneemsom.

Programma van eisen

De architect stelt via gesprekken met jou het complete programma van eisen op. Hierin staat waar welke ruimtes komen, hoe groot ze worden, in welke stijl jullie gaan bouwen en welke materiaal- en kleurkeuzes zijn gemaakt. Ook wordt gekeken naar je tuin: de ligging van de terrassen, het gewenste uitzicht en de bezonning. Tot slot komen ook de type installaties (verwarming, ventilatie) aan bod.

De architect gaat ontwerpen

De architect gaat aan de slag: hij ontwerpt jouw woning op basis van de randvoorwaarden (bouwbesluit, bestemmingsplan, beeldkwaliteitsplan) en het programma van eisen. Daarbij let hij op of het ontwerp in de omgeving past, of het klopt met de regelgeving en ook of het binnen het opgegeven budget blijft. Als het ontwerp in grote lijnen naar ieders zin is, kan dit al worden voorgelegd aan de welstand/commissie Ruimtelijke Ordening. Deze toetst de plannen

Ontwerp

Groen licht?

Dan vul je samen met je architect de details in tot een definitief ontwerp. Globaal genomen zijn vanaf het eerste gesprek met de architect tot en met de goedkeuring van de welstand/commissie Ruimtelijke Ordening zo’n 3 tot 4 maanden nodig.

Aankoop bouwkavel Stap 2
De vergunningsaanvraag Stap 4