Toewijzing bouwkavels Weidebos

25 april '19

Eerder hebben we al aangegeven dat de kavels in Weidebos uiterlijk 20 mei 2019 worden toegewezen. De toewijzing heeft wat langer op zich wachten omdat één van de vorige grondeigenaren bij de verkoop van de grond heeft afgesproken dat hij als eerste maximaal 3 kavels kan kopen.

Hier is inmiddels duidelijkheid over en de bouwkavels worden toegewezen conform de toewijzingsprocedure.

26 april 2019

De uitslag

Er zijn veel inschrijvingen binnengekomen op de verschillende bouwnummers. De inschrijving worden nu beoordeeld conform de toewijzingsprocedure. Vrijdag 26 april wordt de uitslag bekend gemaakt.

De toewijzingsprocedure

We proberen zoveel mogelijk mensen de kavel van hun hoogste voorkeur toe te wijzen en streven daarbij naar een zo optimaal mogelijke bezetting van de bouwnummers. Daarbij kijken wij naar de meest concrete kandidaten en hanteren wij een aantal criteria.

Bekijk de toewijzingscriteria
  Bekijk de bouwkavels
  Bekijk alle verkoopinformatie