Hoe verloopt de verkoopprocedure?

6 januari '19

De verkoop van de 4 bouwkavels in Susteren aan de Oude Rijksweg start op 16 januari 2019. We leggen graag alvast aan je uit hoe de inschrijving in zijn werk gaat en hoe we de bouwkavels vervolgens toewijzen.

Inschrijving volledig digitaal

Op het moment dat de verkoop start kun je alle stukken die je nodig hebt om een keuze te kunnen maken voor een van de bouwkavels downloaden op de website en in het mijn eigen huis account. Denk hierbij onder andere aan de kavelpaspoorten, prijslijst, bodemrapport en juridische stukken.

Benieuwd hoe dit werkt?

De toewijzing

Na de inschrijfperiode vindt de toewijzing van de bouwkavels plaats. We proberen zoveel mogelijk mensen de bouwkavel van hun hoogste voorkeur toe te wijzen en streven daarbij naar een zo optimaal mogelijke bezetting (of: verdeling) van de kavels.

Daarbij wordt gekeken naar de meest concrete kandidaten. Bekijk de criteria. Uiterlijk 25 januari hoor je of je een bouwkavel van jouw voorkeur toegewezen hebt gekregen.

Ná de toewijzing

Na de toewijzing van de woning volgt er een verkoopgesprek. Je kunt dan een optie krijgen op de kavel die aan jou is toegewezen. Vervolgens heb je een week de tijd om te beslissen of je gaat kopen. Als potentiële kopers afzien van de aankoop, volgt een afspraak met een reserve-kandidaat voor het desbetreffende bouwnummer.

Heb je geen kavel toegewezen gekregen? Dan krijg je daarvan ook bericht. Als iemand afziet van de koop, en jij bent de eerste reserve-kandidaat, dan wordt er meteen contact met jou opgenomen. Wij geven geen informatie over hoeveel reservekandidaten er zijn en op welke plek je op de reservelijst staat.