Stand van zaken Boswaard

3 april '20

De afgelopen periode is er niet alleen achter de schermen maar ook in Boswaard zelf hard gewerkt. Daardoor krijgt het definitieve plan steeds meer vorm. Een update!

image alt

Een kijkje nemen?

Na afronding van de sloopwerkzaamheden is gestart met het onderhoud van de bomen in dit bosgebied. Daarbij zijn alle dode, zieke en gevaarlijke bomen verwijderd, is het gebied opgeschoond en heeft de rest van de bomen een snoeibeurt gekregen. Het resultaat is nu de blaadjes langzaam weer aan de bomen komen prachtig. Op de plaatsen waar nog grond moet worden aangevuld wordt dit nu gedaan en vervolgens worden de hoekpunten van alle percelen uitgezet zodat je precies kunt zien hoe je kavel ligt. Wil je ter plaatse een kijkje nemen, geen probleem. Saelmans makelaardij maakt graag een afspraak met je om, natuurlijk op gepaste afstand, de locatie te bezoeken.

image alt

Start aanbrengen infrastructuur

Aannemer Kessels wegenbouw en bestrating start deze maand met het aanbrengen van de noodzakelijke infrastructuur zowel in als op de grond. De werkzaamheden bestaan uit grondwerk, aanleg van riolering, aanbrengen van nutsvoorzieningen en het vervangen van de bestaande wegen, behoudens natuurlijk de betonweg waar vroeger de tanks overheen reden, door gebakken klinkers. Nadat deze werkzaamheden eind mei zijn voltooid zijn de kavels bouwrijp.

  Het gevoel van Boswaard
  Bouwkavels